2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1998-1999 / 1996-1997 / 1993-1995 / 1990-1992 / 1985-1989 / 1980-1984 / 1970-1979 / 1950-1969 / -1949

MUUT LUONTOKIRJAT / Kirjaideoita

Info / Nettiaineistoa - tutkimuksia / LinkkejäTutkimuksia, esitteitä, artikkeleita ym.

2010
Valkoselkätikka rummuttaa yhä lujempaa ja laajemmin. Hyvä uutinen luonnon monimuotoisuudesta. Metsähallitus. pdf
Juhani Salmi, Pekka Salmi ja Pentti Moilanen: Ammattikalastus ja merimetso : Merestä elantoaan hankkivien näkemyksiä. RKTL. pdf
Riistapäivät 2010. Kooste Riistapäivien esitelmätiivistelmistä. RKTL. pdf

2009
Timo Laine, Jari Ilmonen: Valkoselkätikka. Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Metsähallitus. pdf
Tuomo Ollila, Jari Ilmonen: Muuttohaukka. Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Metsähallitus. pdf
Tuomo Ollila, Jari Ilmonen: Maakotka. Metsähallituksen vastuulajien tila ja suojelutaso vuonna 2006. Metsähallitus. pdf
Riistakannat 2009 : Riistaseurantojen tulokset. RKTL. pdf
Riistapäivät 2009. Kooste Riistapäivien esitelmätiivistelmistä. RKTL. pdf
Birdlife Suomen Toimintasuunnitelma 2010. Birdlife. pdf
Birdlife Suomen Toimintakertomus 2008
. Birdlife Suomi. pdf
Milla Niemi, Visa Eronen, Sanna Aitto-oja, Petri Nummi: Kurkien aiheuttamat viljelysvahingot ja niiden ennaltaehkäisy. Suomen ympäristö 28. pdf
Risto A. Väisänen: Talitiaisen pesyekoko ja pesinnän ajoittuminen Suomen pesäkorttiaineiston valossa. Eläinmuseo. pdf
Martti Hario, Jukka Rintala, Jukka Tanner: Keskisen Suomenlahden harmaalokkiprojekti : Kannanrajoitustoimet 2004–2007. RKTL. pdf
Jenni Miettunen: Riekon (Lagopus lagopus) talviravinnon käyttö ja valinta Suomen eteläisissä populaatioissa -esitys. Joensuun yliopisto. pdf
Tore Høyland, Morten Ekker, Petteri Tolvanen: Lesser White-fronted Goose : Anser erythropus. Birdlife. pdf
Petteri Tolvanen, Ingar Jostein øien, Kalle Ruokolainen: Conservation of Lesser White-fronted Goose on the European migration route. Final report of the EU Life-Nature project 2005-2009. WWF, NOF. pdf
Aleksi Lehikoinen: Climate forcing on avian life history. Helsingin yliopisto. tiivistelmä
Saija Sirkiä, Jani Pellikka, Harto Lindén: Balancing the needs of capercaillie (Tetrao urogallus) and moose (Alces alces)in large-scale human land use. European Journal of Wildlife Research. tiivistelmä

2008
Suositus kenttähavaintojen merkitsemiseksi. Birdlife. pdf
Pertti Koskimies: Kuukkelit Suomessa vuonna 2007. Linnut Vuosikirja 2007. pdf
Sakari Mykrä, Veli-Matti Väänänen: Peltopyyn kannanhoito : toimintaa peltoluonnon hyväksi. Luonnon- ja riistanhoitosäätiö. pdf
Aleksi Lehikoinen, Johan Ekroos, Kim Jaatinen, ym.: Lintukantojen kehitys Hangon lintuaseman aineiston mukaan 1979–2007. Tringa 4/2008. pdf
Martti Hario: Vaaran välttäminen pilkkasiipipoikueiden ravintovesillä. Suomen Riista 54. pdf
Inka Plit: Kanahaukan pesänpuolustuskäyttäytyminen. Helsingin yliopisto. pdf
Saaristolintusymposio Kokkola 15.11.2008. Esitykset. html
Riistapäivät 2008. Kooste Riistapäivien esitelmätiivistelmistä. RKTL. pdf
Lasse Kosonen: Lokkilinnut Tampereen kaupunkirakennusten katoilla. Tampereen kaupunki. pdf
Esa Pienmunne, Raimo Pakarinen, Pekka Paaer, Petri Nummi: Kauppatorin lokkitutkimus 2007. Helsingin kaupungin ympäristökeskus. pdf
Hannu Holmström: YTV:n jätteenkäsittelykeskuksen lokkilaskentojen raportti vuodelta 2008. Tringa. pdf
Kalle Rainio: Climate change effects on avian migration. Turun yliopisto. pdf
Kaisanlahti-Jokimäki, M-L., Jokimäki, J., Huhta, E., Ukkola, M., Helle, P. & Ollila, T.: Territory occupancy and breeding success of the Golden eagle (Aquila chrysaetos) around tourist destinations in northern Finland. Ornis Fennica 85. tiivistelmä
Fluctuations in circumpolar seabird populations linked to climate oscillations. Global Change Biology 14. tiivistelmä

2007
Raimo Seppälä: Huuhkaja urbanisoituu Euroopassa. Lintuviesti 4/2007. pdf
Peter Uppstu: Kuukkelin vuosi 2007. Lintuviesti 1/2007. pdf
Hannu Lehtoranta:
Petolintujen pesäpaikkojen turvaaminen talousmetsien metsänkäsittelyissä– metsäluonnonhoitohanke Loppuraportti. Metsäkeskus Pohjois-Karjala. pdf
Riistapäivät 2007. Kooste Riistapäivien esitelmätiivistelmistä. Riistantutkimuksen tiedote 212. RKTL. pdf
Suomen peltopyykannan hoitosuunnitelma. Maa- ja metsätalousministeriö. pdf
Gilbert Ludwig: Mechanisms of Population Declines in Boreal Forest Grouse. Jyväskylän yliopisto. pdf
Markus Piha: Spatial and temporal determinants of Finnish farmland bird populations. Helsingin yliopisto. pdf

2006
Öljyyntyneiden eläinten hoito. WWF. pdf
Kiljuhanhen suojelu Euroopan muuttoreitillä. Metsähallitus, WWF. pdf
Jaakko Syrjänen, Martti Lagerström ja Pekka Rintamäki: Pirkanmaan varpuspöllötutkimuksen kaksi vuosikymmentä. Lintuviesti 3/2006. pdf
Johan Tast: Kaupunkilintuartikkeleita. Lintuviesti 4/2006. pdf
Pekka Rintamäki: Mitä tieteelliset lajinimet kertovat linnuista? Lintuviesti 4/2006. pdf
Riistapäivät 2006. Kooste Riistapäivien esitelmätiivistelmistä. Riistantutkimuksen tiedote 205. RKTL. pdf
Mari Pihlajaniemi: Kuukkeli Etelä-Suomessa : Kannan tila ja valtionmaiden merkitys lajin säilymiselle. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A 158. kartta pdf
Eila Ronkainen: Onko merimetso tervetullut lisä Satakunnan linnustoon? Alueen asukkaiden näkemyksiä merimetsoista ja niiden vaikutuksista. Kala- ja riistaraportteja 392. RKTL. pdf
Tuija Liukkonen: Finnish native grey partridge (Perdix perdix) population differs clearly in mitochondrial DNA from the farm stock used for releases. Annales Zoologici Fennici 43. pdf

2005
Viljelmien siipiveikot. -neuvoja lintujen tunnistamiseksi ja auttamiseksi. Birdlife. pdf
Jukka Kauppinen: Laulujoutsenen voittokulku. Kuopion luonnontieteellinen museo. pdf
Riistapäivät 2005.
Kooste Riistapäivien esitelmätiivistelmistä. Riistantutkimuksen tiedote 198. RKTL. pdf

2004
Bo-Göran Lillandt: Kuukkelin kohtalo liikuttaa. Linnut 2/2004. pdf
Riistapäivät 2004. Kooste Riistapäivien esitelmätiivistelmistä. Riistantutkimuksen tiedote 191. pdf
Folmer Bokma: Why most birds are small – a macro-ecological approach to the evolution of avian body size. Oulun yliopisto. pdf

2003
Sini Harkki, Keijo Savola, Marcus Walsh: Palaako elävä metsä? - metsiensuojelun tavoitteita 2000-luvun Suomessa. Birdlife Suomi.  pdf
Metsiemme lintuja. UPM. pdf
Ruisrääkkä pdf, peltopyy pdf, kuovi pdf. Maatilan linnut. Birdlife.
Riistapäivät 2003
tiivistelmät. Riistantutkimuksen tiedote 184. RKTL. pdf
Patrik Byholm: Reproduction and dispersal of goshawks in a variable environment. Helsingin yliopisto. pdf

2002
Kontkanen, H., Nevalainen, T: Petolinnut ja metsätalous. Pohjois-Karjalan Lintutieteellinen Yhdistys r.y. pdf
Riistapäivät 2002
. Kooste Riistapäivien esitelmätiivistelmistä. Riistantutkimuksen tiedote 177. RKTL. pdf
Jouko Kemppainen: Kuukkelihavainnot Etelä-Suomesta 1990-2001. Hippiäinen 1/2002. pdf
Petolintujen pesäpaikkojen turvaaminen talousmetsien metsänkäsittelyissä -esitys. Metsäkeskus Pohjois-Karjala. pdf

2001
Haarapääsky tuo kesän. Maatilan linnut. Birdlife. pdf
Riistapäivät 2001
. Kooste Riistapäivien esitelmätiivistelmistä. Riistantutkimuksen tiedot 170. RKTL. pdf
Minna Ruokonen: Phylogeography and conservation genetics of the lesser whitefronted goose (Anser erythropus). Oulun yliopisto. pdf
Risto Tornberg: Pattern of goshawk Accipiter gentilis predation on four forest grouse species in northern Finland. Wildlife Biology. pdf

2000
Susanna Pimenoff: Kuukkeli ja metsätalous. Metsäteollisuus ry:n julkaisuja 1/2000. pdf
Antti Below: Suojelualueverkoston merkitys eräille nisäkäs- ja lintulajeille. Metsähallituksen luonnonsuojelujulkaisuja A 121. pdf