2012 / 2011 / 2010 / 2009 / 2008 / 2007 / 2006 / 2005 / 2004 / 2003 / 2002 / 2001 / 2000 / 1998-1999 / 1996-1997 / 1993-1995 / 1990-1992 / 1985-1989 / 1980-1984 / 1970-1979 / 1950-1969 / -1949

MUUT LUONTOKIRJAT / Kirjaideoita

Info / Nettiaineistoa - tutkimuksia / LinkkejäKirja/multimedia ideoita toteutettavaksi
(ideoita saa vapaasti hyödyntää)

 

Suomen tai euroopan lajiston mukaan tehty versio Crossley ID Guide (eastern/western U.S.) -kirjoista, joissa hienot kuvataulut näyttävät lajit valokuvin eri puvuissa ja asennoissa ja eri etäisyyksiltä. Monta eri kuvaa on siis kuvankäsittelyllä liitetty yhteen kuvaan.

-Pohjolan linnut värikuvin suurteoksen päivitetty laitos. Voisi ilmestyä kirjoina, mutta nettijulkaisu lienisi realistisempi ja yleishyödyllisempi vaihtoehto, ja olisi myös koko ajan päivitettävissä. Mahdollisimman kattava kokoomateos lintulajeistamme kertyneestä tiedosta.
Runsailla resursseilla toteutettuna ja laajaa talkootyövoimaa käyttäen voitaisiin tehdä esim. nettisivusto joka sisältäisi niin lajitiedon, kattavat kuvat lajeista eri puvuissa, niiden pesistä, munista ja elinympäristöistä, videokuvaa, lintuatlastiedot, linnustonseurantatiedot, rengastusaineistot, sulka, jälki- ja jätösnäytteitä, linkkejä kiinnostaviin artikkeleihin joita julkaisijoiden luvalla voitaisiin tallentaa sivuston arkistoihin jne. Eli täydellinen tietosivusto suomen linnuista (englanninkielisellä versiolla saisi valtavasti ulkomaisiakin käyttäjiä)


-Suomen pöllöt ja Suomen haukat ja kotkat -kirjojen päivitetyt laitokset tai yhdistetty kirja.


-Lintujen äänien kattava opas, monipuoliset laulu- lentoääni- kutsuääni ja kerjuuääninäytteet. Nettiin ja miksei dvd-versiokin.


-Suomen nisäkkäiden kattava ääniopas joko jonkun laadukkaan nisäkäsoppaan liitteenä tai nettiin.


-Laadukkain videoin tehdyt kattavat esittelyt linnuista, jossa lentotyylit, äänet ja muut tuntomerkit sekä jäljet ja elinympäristöt kuvattu kattavasti (dvd-muodossa)

-Kunnolla suomen lajiston kattava mutta kovat rarit ohittava lintuopas äänien kera, laadukkain ja kohtalaisen pitkin ääninäyttein. Siis suomalaisten tekemä versio “Linnut äänessä” –kirjasta, paremmalla tekniikalla.


-Aloittajille suunnattu karsittu versio esim. “Lintuopas : Euroopan ja välimeren alueen linnut” –kirjasta. Pois jätettäisiin siis sellaiset lajit joiden havaitseminen Suomessa on hyvin epätodennäköistä, ja melko harvinaiset lajit ehkä vielä eroteltaisiin kirjan loppuun rariosioon.
Tällöin kokemattomalla tunnistajalla ei kuluisi niin paljon aikaa siihen että vertailevat näkemäänsä lintua johonkin lajiin jota ei ehkä ole nähty Suomessa kuin pari kertaa, vaan pystyvät tutkailemaan realistisia vaihtoehtoja, kuitenkin laadukkaiden kuvien perusteella. Pari hyvää valokuviin perustuvaa tälläistä kirjaa meillä onkin, mutta hyvät piirroskuvat tuovat tuntomerkit vielä paremmin esille.


-Lintujen jäljistä ja jätöksistä ei ole juurikaan suomenkielistä kirjallisuutta, vain pieniä mainintoja yleisjälkioppaissa. Englanninkielisen “Tracks & Signs of the Birds of Britain & Europe” –kirjan suomenkielinen käännös ammattilaisen toimittamana olisi hyvä alku, olkoonkin että siinä on paljon lajeja jotka täällä ovat kovia harvinaisuuksia, ja siitä puuttuu valtavasti täkäläisiä lajeja. Tuosta oppaasta saa kuitenkin mukavan startin lintujen jälkien, sulkien, pääkallojen sekä jätösten opetteluun.
Myös kirjan “Feathers : identifications for bird conservation” suomennos voisi olla perusteltu, siinä on esitetty n. 60 EU:ssa tiukasti suojellun lintulajin sulkia laadukkain valokuvin.
(Euroopan linnuista on tekeillä kattava sulkaopas Feather Atlas for the Birds of the Western Palearctic

-Jälkempänä mainittu olisi hyvä malli jonka perusteella voitaisiin ryhtyä kokoamaan laajempaa, suomalaisten lintujen perusteellista sulkaopasta. Tälläinen projekti voitaisiin hyvinkin aloittaa Luonnontieteellisen keskusmuseon johdolla, heillähän on ja tulee jatkuvasti kuolleita lintuja joiden höyheniä voitaisiin näin hyödyntää, sekä he voisivat käyttää lintujen rengastajia sulkien keräämiseen pesäpaikoilta.

-Pesä ja poikaskuvat Lintuopas : Euroopan ja Pohjois Afrikan linnut -kirjaan.


-Erilaiset lajikohtaiset kirjat ovat aika yleisiä, toivottavasti niitä tehtäisiin uusista lajeista ja ennenkaikkea yritettäisiin tehdä niistä mahdollisimman laadukkaita myös tietoteoksina, ei vain kuvien laadun puolesta. Lisää ammattitutkijoita kirjojen kirjoittamiseen mukaan!